กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalสาขาวิชา
จุดเด่นของสาขา


บัณฑิตจบมามีงานรองรับทันที

เพราะเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบอย่างมากในด้านธุรกิจสุขภาพ   ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสปา  ศูนย์ธุรกิจสุขภาพและความงามแบบองค์รวม (holistic) กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องสำอาง กลุ่มบริษัทด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจเสริมสร้างสุขภาพ ศูนย์กีฬาและออกกำลังกาย (fitness)  กลุ่มธุรกิจเสริมความงามต่างๆ เรียนจบไม่มีงานทำแน่นอน


ได้ฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริง

ด้านธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วประเทศ เพราะส่งเสริมให้ นศ. ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเรียนรู้ในสายวิชาชีพ


ทำงานได้หลากหลายตำแหน่ง

ในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นมากในประเทศไทย และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง นศ.ที่เรียนจบ สามารถไปกอบประวิชาชีพได้หลากหลายประเทศ


เน้นทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติจริง

เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อประกอบวิชาชีพได้จริง  ได้ฝึกงานในสถานประกอบการด้าน spa hotel ระดับ 5 ดาว เพื่อให้ นศ. มีความพร้อมในการทำงานในอนาคต
| หน้าหลัก > >

ลงชื่อรับทุนการศึกษา
>

ลงชื่อรับทุนการศึกษา

สาขาวิชา
จุดเด่นของสาขา


บัณฑิตจบมามีงานรองรับทันที

เพราะเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบอย่างมากในด้านธุรกิจสุขภาพ   ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสปา  ศูนย์ธุรกิจสุขภาพและความงามแบบองค์รวม (holistic) กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องสำอาง กลุ่มบริษัทด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจเสริมสร้างสุขภาพ ศูนย์กีฬาและออกกำลังกาย (fitness)  กลุ่มธุรกิจเสริมความงามต่างๆ เรียนจบไม่มีงานทำแน่นอน


ได้ฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริง

ด้านธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วประเทศ เพราะส่งเสริมให้ นศ. ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเรียนรู้ในสายวิชาชีพ


ทำงานได้หลากหลายตำแหน่ง

ในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นมากในประเทศไทย และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง นศ.ที่เรียนจบ สามารถไปกอบประวิชาชีพได้หลากหลายประเทศ


เน้นทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติจริง

เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อประกอบวิชาชีพได้จริง  ได้ฝึกงานในสถานประกอบการด้าน spa hotel ระดับ 5 ดาว เพื่อให้ นศ. มีความพร้อมในการทำงานในอนาคต
ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University