กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalทำไมต้องเรียนที่ SPU

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
ศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle

โครงการ“เถ้าแก่น้อย เทคโนโลยี : SAMART INNOVATION AWARDS 2014” นายอานนท์ บุญยประเวศ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อม รับเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 200,000 บาท และนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลี

การแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2014 Award การออกแบบพัฒนาซอฟด์แวร์สำหรับนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คว้ารางวัล VIP Popula Vote และ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ.ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สโรชา หอมจันทร์ (เยลลี่)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการสุโขทัย กรุงเทพ

คว้ารางวัล 2nd Place Winner จากเวทีการประกวด Microsoft Imagine Cup Thailand 2016 เป็นแอพพลิเคชัน ช่วยในเรื่องการทำการเกษตรในระบบไฮโดรโปนิกส์ ผสมผสานกับ อควาโปนิกส์ และใช้เทคโนโลยี Internet of things

| หน้าหลัก > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Information Technology
INTERACT WITH THE
WORLD OF TECHNOLOGY
 

สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Why ? SPU

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

ศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
“เล่นดิน”นวัตกรรมตรวจสอบคุณภาพดินคว้าเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014
สุดเจ๋ง คว้า 2 รางวัล งาน Imagine Cup Thailand 2015 นายอานนท์ บุณยประเวศ หนึ่งในทีมแอพพลิเคชั่น”Len Num:เล่นน้ำ” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ USAID (United States Agency for International Development) และ รางวัลรองชนะ

Lifestyle
น้องๆได้ศึกษาเกียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการเขียน และบริหารจัดการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่างๆ

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University