กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalเปิดสอนมากว่า 20 ปี สร้างสถาปนิก นักออกแบบ
ที่มีศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานออกแบบ
ในระดับชาติและนานาชาติ

ทำไมต้องเรียนที่ SPU

ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับ สถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย... และมีโอกาสได้ร่วมงาน กับบริษัทสถาปนิกชั้นนำทั้งของไทย และนานาชาติ
หลักสูตร 5 ปี เรียนรู้การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม โดยนำความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์กับเทคโนโลยี สมัยใหม่ ตามมาตรฐานสากลและ Global Trend ในด้านสถาปัตยกรรม เรียนกับสถาปนิกมืออาชีพ ระดับแถวหน้าของวงการ เพื่อสร้างคุณให้เป็น สถาปนิก มืออาชีพระดับสากล
หลักสูตร 4 ปี เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร การตกแต่งภายในให้เกิดสุนทรียภาพ เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน ศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสาน ปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้า กับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยเรียนกับ สถาปนิกนักออกแบบภายในมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle

การแข่งขัน ไม้แกะสลัก เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โครงการ WOODCRAFT WORKSHOP 2014 "ไม้แกะสลัก สถาปัตย์ประดิษฐ์พิชิตฝัน " น.ส. วิไลพร อินทวงศ์ และ น.ส.จิรัชยา ลี คว้ารางวัลชนะเลิศ โล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรม Nippon Paint Young Designer Award 2014 ในหัวข้อ Re: Think and Re: Create: Our Community, Our Home และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในระดับเอเชียที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นายกฤติกา วิรัติ คว้ารางวัลชนะเลิศ Grand Priz

การประกวดออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ นายสมพงษ์ เพ็ชรศรี , นายวีรชน โสงขุนทด และนายธีรเวศ เกาะพุ่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ บริษัท SURETANK

กฤติกา วิรัติ (ฟักแฟง)
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แชมป์ออกแบบระดับเอเชีย

| หน้าหลัก > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เปิดสอนมากว่า 20 ปี สร้างสถาปนิก นักออกแบบ
ที่มีศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานออกแบบ
ในระดับชาติและนานาชาติ

สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชา
สาขาวิชาออกแบบภายใน


Why ? SPU

ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับ สถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย... และมีโอกาสได้ร่วมงาน กับบริษัทสถาปนิกชั้นนำทั้งของไทย และนานาชาติ

หลักสูตร 5 ปี เรียนรู้การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม โดยนำความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์กับเทคโนโลยี สมัยใหม่ ตามมาตรฐานสากลและ Global Trend ในด้านสถาปัตยกรรม เรียนกับสถาปนิกมืออาชีพ ระดับแถวหน้าของวงการ เพื่อสร้างคุณให้เป็น สถาปนิก มืออาชีพระดับสากล

หลักสูตร 4 ปี เรียนรู้การออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร การตกแต่งภายในให้เกิดสุนทรียภาพ เป็นนักปฏิบัติการ นักคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน ศิลปะ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในการผสมผสาน ปรัชญาการออกแบบ และรากฐานทางวัฒนธรรมเข้า กับเทคโนโลยีที่นำสมัย มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยเรียนกับ สถาปนิกนักออกแบบภายในมืออาชีพ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
Vocational Training Center:Thai Sappaya Spa,Southern of Thailand ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ไทยสัปปายะ ภาคใต้ /n โครงการต้องการออกแบบและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยการ สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในโครงการ ให้เกิดความสอดคล้องโดยดึงเอาลักษณะรูป
The Interior Design Renovation Project of Department of Export Promotion Ministry นาย นรุตม์ สุดเจริญ /n กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกให้สามารถใช้ศักยภาพการผลิตแ

Lifestyle
น้องๆได้เรียนรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานกราฟฟิกทั่วไป
เด็กสถาปัตยกรรมต้องแนวนี้ เตรียมพร้อมทุกการออกแบบทั้งภายในและภายนอก

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University