กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalทำไมต้องเรียนที่ SPU

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพทางด้านบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเรือสำราญ ฯลฯ
จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
จัดบริษัท ทัวร์ ในมหาวิทยาลัย ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และพาลูกค้าไปท่องเที่ยวจริง ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ในแวดวงที่เกียวกับสาขาที่เรียน
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle

แคทลียา ไชยธง (แคท)
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บูรนา สุทธาวาศ (บลู)
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบจากโรงเรียนคณะราษฎร์บำารุงปทุมธานี (อังกฤษ-ญี่ปุ่น)

จักริน ศิล
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ บริเวณลูกโลก ด้านหน้าอาคาร 11 เป็นมุมที่ผมชอบมากครับ ดูโดดเด่นและ อินเตอร์ดีครับ เหมือนว่าได้เดินอยู่ใน มหาวิทยา

ทามามิ กัญญาณัฐ ฮายาชิิ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จบจากโรงเรียนพิริยาลัย ถ้าใครมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส หรือ อาชีพอื่นๆ ในแวดวงธุรกิจการบิน มาเรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรองว่าได้ทำาในสิ่งที่ เราชอบแน่นอนค่ะ

| หน้าหลัก > วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

THE JOURNEY TO PROFESSIONAL SUCCESS


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สาขาวิชา Airline Business (Inter)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ


Why ? SPU

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพทางด้านบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเรือสำราญ ฯลฯ

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

จัดบริษัท ทัวร์ ในมหาวิทยาลัย ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และพาลูกค้าไปท่องเที่ยวจริง ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ในแวดวงที่เกียวกับสาขาที่เรียน

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คว้า 3 /n รางวัลจากการประกวดโครงการ Foodstylist Challenge ครั้งที่3 /nนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย นายปกรณ์ ภูวพัฒน์ นายสรศักดิ์ เทียมจิตร นายศุภกร สนิทวงศ์ชัย นักศึกษาภาควิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับทุนฝึกงาน IAESTE THAILAND ณ ประเทศ MONGOLIA /nนายณรงค์ บุญมาเลิศ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกในการสอบชิงทุน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อฝึกงานด้านเ

Lifestyle
กิจกรรมการออกทัศนศึกษาดูงานบนเรือสำราญ ของพี่ๆ สาขาการจัดการุรกิจเรือสำราญ
"มุ่งเน้นภาษา" ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและ การเตรียมตัวสมัครงาน เมื่อน้องๆเรียนจบ

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University