กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก InternationalLAW AS A WEAPON IN FIGHTING INJUSTICE
"กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง
เพราะเรียนรู้ของจริง จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด"

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ทำไมต้องเรียนที่ SPU

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ มากว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน
อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนดำเนินงานโดยอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพและเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle

ทศพล อำนวยลาภไพศาล (แบงค์)
คณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนระยองวิทยาคม ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความหลาก หลายเชื้อชาติ ฉะนั้นคนในชาติจะใช้ภาษาใน การสื่อสารที่หลากหลายมาก เช่น ภาษามา เลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ ผมคิดว่าถ้า ผมอยากจะพูดภาษาในอาเซียน

ธิษณ์ บกสวาทซา (โจ๋)
คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ เลขานุการศาลแพ่ง และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2557 นายกิตติพงษ์ ประจวบลาภ เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
| หน้าหลัก > คณะนิติศาสตร์

LAW AS A WEAPON IN FIGHTING INJUSTICE
"กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้ง
เพราะเรียนรู้ของจริง จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด"

 


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชานิติศาสตร์


Why ? SPU

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ มากว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน

อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนดำเนินงานโดยอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพและเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
Meeting the President after Returning from Chinese Language and Culture Camp 15 ธ.ค. 2558 /n After returning from Chinese Language and Culture Camp in Guangzhou – China, faculty members and students met the President Dr. Rutchaneeporn P. Phukamarn on 9 D
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย ศาลจังหวัดพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

Lifestyle

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University