กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalทำไมต้องเรียนที่ SPU


ผลงานคณะ / Lifestyle
| หน้าหลัก > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


Why ? SPU
ผลงานรางวัลคณะ
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / กระทรวงพาณิชย์ / สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย/ บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด (ภายใต้แบรนด์Positif/และ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดกา
ขอแสดงความยินดีกับน.ศ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558″ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Lifestyle
ได้มีการระดมสมองเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มวิชาการขนส่ง กลุ่มวิชาคลังสินค้า กลุ่มวิชาการผลิต
นักศักษาจะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของโลกแล้วว่าระบบโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University