กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก InternationalTHE JOURNEY TO PROFESSIONAL SUCCESS

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น

“มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการบริการ

สร้างมืออาชีพ ในอุตสาหกรรม การบริการ และสร้าง ความเชี่ยวชาญด้านภาษา"

ทำไมต้องเรียนที่ SPU

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพทางด้านบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเรือสำราญ ฯลฯ
จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
จัดบริษัท ทัวร์ ในมหาวิทยาลัย ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และพาลูกค้าไปท่องเที่ยวจริง ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ในแวดวงที่เกียวกับสาขาที่เรียน
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle
| หน้าหลัก > คณะศิลปศาสตร์

THE JOURNEY TO PROFESSIONAL SUCCESS

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น

“มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการบริการ

สร้างมืออาชีพ ในอุตสาหกรรม การบริการ และสร้าง ความเชี่ยวชาญด้านภาษา"


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (New)


Why ? SPU

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพทางด้านบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเรือสำราญ ฯลฯ

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

จัดบริษัท ทัวร์ ในมหาวิทยาลัย ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และพาลูกค้าไปท่องเที่ยวจริง ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ในแวดวงที่เกียวกับสาขาที่เรียน

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
นายกิติพงษ์ บางประอินทร์ คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 12
อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง! บินร่วมโครงการฯ ประเทศญี่ปุ่นJENESYS Program

Lifestyle

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University