กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก Internationalทำไมต้องเรียนที่ SPU

At Sripatum International College, our core values are “HI-SPEED – Honest, Intelligent, Socially-Responsible, Professional, Energetic, Ethical and Dynamic”.
Through our highly flexible, internationalized curriculum and program design, we make sure that our students will obtain competency, skills and knowledge needed to survive and thrive in the real business world.
Our curriculum has been fully internationalized; class size in our College is typically small; the faculty is fully dedicated to quality teaching; and we have established academic collaborations with overseas universities as well as institutional connections with both local and international organizations, corporations and hotel chains.
International students come here for the traditional Thai experience and hospitality, while Thai students come to our campus to explore the entire world and create the global network. As reflected by our motto “Sripatum International College …The Path to A Global Network”.
Our talented students come from various countries e.g. U.S.A., France, Australia, Belgium, China, Taiwan, Burma, Vietnam, Laos, Cambodia and The Philippines. We have virtually brought the whole world to our students to make their learning experience truly global.
Now is the best time ever to study in the international program. Because rapid changes in technology, commerce, and investment have connected countries around the world together in many contexts. Our world is getting smaller, so successfulness belongs to the ones with ‘Global Competency’.

ผลงานคณะ / Lifestyle
| หน้าหลัก > International College


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาAirline Business
สาขาวิชา
สาขาวิชาInternational Hospitality Management (I-TIM)
สาขาวิชาInternational Hospitality Management

สาขาวิชาInternational Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
สาขาวิชาInternational Business Management
สาขาวิชาBusiness Chinese (New)
สาขาวิชา

สาขาวิชาAccountancy (New)
สาขาวิชาThai Language (New)


Why ? SPU

At Sripatum International College, our core values are “HI-SPEED – Honest, Intelligent, Socially-Responsible, Professional, Energetic, Ethical and Dynamic”.

Through our highly flexible, internationalized curriculum and program design, we make sure that our students will obtain competency, skills and knowledge needed to survive and thrive in the real business world.

Our curriculum has been fully internationalized; class size in our College is typically small; the faculty is fully dedicated to quality teaching; and we have established academic collaborations with overseas universities as well as institutional connections with both local and international organizations, corporations and hotel chains.

International students come here for the traditional Thai experience and hospitality, while Thai students come to our campus to explore the entire world and create the global network. As reflected by our motto “Sripatum International College …The Path to A Global Network”.

Our talented students come from various countries e.g. U.S.A., France, Australia, Belgium, China, Taiwan, Burma, Vietnam, Laos, Cambodia and The Philippines. We have virtually brought the whole world to our students to make their learning experience truly global.

Now is the best time ever to study in the international program. Because rapid changes in technology, commerce, and investment have connected countries around the world together in many contexts. Our world is getting smaller, so successfulness belongs to the ones with ‘Global Competency’.


ผลงานรางวัลคณะ
น.ส.พัชรี สุภเพียร นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก การประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศจีน
นายอภิวัฒน์ ศรีสังข์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับทุน IAESTEแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมืองโบโกตา จากการแข่งขันสอบชิงทุน IAESTE โครงการแลกเปลี่ยน

Lifestyle

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University