กทม.(บางเขน) ชลบุรี ขอนแก่น ป. โท-เอก InternationalSripatum Business School

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เตรียมคุณให้พร้อม เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารมืออาชีพ

ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ตอบโจทย์ อาชีพ

5 สาขาวิชา สุดฮอต...

“SMART BUSINESS PROFESSIONALS”

ทำไมต้องเรียนที่ SPU

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean
จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ
ศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์
มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional
มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด

ผลงานคณะ / Lifestyle
| หน้าหลัก > คณะบริหารธุรกิจ

Sripatum Business School

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เตรียมคุณให้พร้อม เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารมืออาชีพ

ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ตอบโจทย์ อาชีพ

5 สาขาวิชา สุดฮอต...

“SMART BUSINESS PROFESSIONALS”


สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการ (เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน*** New


Why ? SPU

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean

จัดอบรมส่งเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

ศูนย์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ทำงานเสมือนจริง โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือ ที่ทันสมัยในระบบ Professional

มีคณะสาขาวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของตลาด


ผลงานรางวัลคณะ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมออกบูธ งาน”HAIR PASSION SHOW 2015″ แนะนำการเรียนการสอน Salon Business Managementในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคมนี้ เวลา 15.00-17.00 น. ชั้น1(ประตูกลาง) เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ขอแสดงความยินดีกับน.ศ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558″ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Lifestyle
น้องๆได้เรียนรู้การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management) • การจัดการ E-Commerce • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) • การจัดการธุรกิจกีฬาและการบันเทิง (Sports and Entertainment Business) • การจัด
ผู้เรียนมีการนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว ตัวอย่างวิชาชีพ

ติดต่อเรา

 admission@spu.ac.th
 02 558 6888 ต่อ 2121-4, 084 751 2900-15
 @sripatum

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง                              

     - โครงการ The Professional                                                                                 

 

NEWS & MEDIA
รับสมัคร นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
admission@spu.ac.th
02 558 6888 ต่อ 2121-4
084 751 2900-15
@sripatum

Copyright © 2015 Sripatum University