เมื่อชีวิตนักเรียนกำลังจะสิ้นสุดลง เป้าหมายต่อไปก็คือการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย — เกณฑ์การเลือกคณะ จึงประกอบด้วยผลการเรียน ความถนัดหรือทักษะพิเศษ แล้วเทียบดูความคล้ายคลึงกับกิจกรรมการเรียนของแต่ละคณะ…