สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครดังนี้
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่) อาคาร 10 ชั้น 4
   ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
   โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4 มือถือ 08 4751 2900-13
   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่) อาคาร 1 ชั้น 1
   ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   โทร. 043 224 111 หรือ 08 4751 2904, 08 4751 2914-15
   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

  • ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
  1. เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ดังนี้
  2. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
  3. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อย ครบถ้วน
  4. บันทึกข้อมูลการสมัคร
  5. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท
  6. นำใบชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารและจุดรับชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัย
  7. หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว (2-3 วันทำการ) มหาวิทยาลัยจะส่ง SMS แจ้งยืนยัน
  8. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครในระบบสมัคร Online (หัวข้อที่ 3) เพื่อนำมาเป็นหลักฐาน
  9. นำหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมารายงานตัวลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัย