มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนวันนี้ รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท (ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)