ท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวรวิหารและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล