เด็กศรีปทุม ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร