กิจกรรม Workshop ในโครงการประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ”