วันเกียรติยศ

UploadImage
 

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  มอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม สังคมและประเทศชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 คน