SPU : บทความพิเศษ:

UploadImage
 

UploadImage
บทความพิเศษ: 'เลขเด็ดเลขล็อก' จริงหรือเท็จ สถิติ กับ หวย  โดย ผศ.อำนาจ วังจีน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เครดิต :  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560
UploadImage

UploadImage