พิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2558 (ป.โท-เอก)

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558  (ระดับปริญญาโท-เอก) โดยกำหนด วันฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2560 โดยกำหนดวันรับจริง *อยู่ระหว่างรอหนังสือการตอบรับกำหนดวันพิธีรับจริงอย่างเป็นทางการ  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม. ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
สอบถาม โทร . 0 2579 1111  สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1025, 1127 และ 1362   สำนักงานประชาสัมพันธ์  1000, 1002, 1118, 1124 – 6