ม.ศรีปทุม จัดติววิชา GAT เชื่อมโยง...ติวเข้มครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 2/60 ฟรี จำนวนจำกัด!!