0

2 รางวัล เกียรติยศ นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ

2 รางวัล เกียรติยศ นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ของสมาคมส…
4

จิตอาสาเก็บกระทงและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเ...

คณะบัญชี เห็นความสำคัญที่จะพัฒนาและปลูกฝังนักศึกษาใ…
งานถวายความอาลัยครับ_9805

ร่วมพิธีถวายความอาลัยรัชกาลที่ ๙

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบ…
2

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยจี้หนาน...

นางสาวกันญา ยินดีทรัพย์ รหัส57 (นักศึกษา ระดับปริญญาตร…
1229724

ทัศนศึกษาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานเ...

อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล นำนักศึกษาคณะบัญชี ทัศนศึกษาสภ…
1

อาจารย์คณะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการออกข้อสอบแข่งขั...

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์, อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ…
18488

จิตอาสาถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณาจารย…
S__24977420

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีถวายความอาลัย แด่ พระบาท...

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะบัญชี ศรีปทุม ร่วมพิธีบำเพ…
S__7503892

โครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ภาคการศึกษาที่ 1/2559

นักศึกษารุ่นพี่ติวรุ่นน้อง รหัส 59 ก่อนสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราชาวบัญชีศรีปทุม เป็นเจตนารมณ์ของรุ่นพี่นักศึกษาคณะบัญชี วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2559…
2

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ​ระดับคณะบัญ...

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ​ระดับคณะบัญช…
14457338_10202297761722585_1408528979609885465_n

บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณ…
IMG_0162

กิจกรรม SPU Freshy Day & Night 2016

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  กิจกรรม SPU Freshy Day &…