18488

จิตอาสาถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณาจารย…
S__24977420

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีถวายความอาลัย แด่ พระบาท...

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะบัญชี ศรีปทุม ร่วมพิธีบำเพ…
S__7503892

โครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ภาคการศึกษาที่ 1/2559

นักศึกษารุ่นพี่ติวรุ่นน้อง รหัส 59 ก่อนสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราชาวบัญชีศรีปทุม เป็นเจตนารมณ์ของรุ่นพี่นักศึกษาคณะบัญชี วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2559…
2

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ​ระดับคณะบัญ...

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ​ระดับคณะบัญช…
14457338_10202297761722585_1408528979609885465_n

บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณ…
IMG_0162

กิจกรรม SPU Freshy Day & Night 2016

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  กิจกรรม SPU Freshy Day &…
1

นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

อาจารย์์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28  นิเทศง…
14359098_1049313201847996_8063025030579099243_n

เสวนา…”ทิศทางนักบัญชียุคใหม่” ก้...

เสวนา…”ทิศทางนักบัญชียุคใหม่” ก้า…
79366

ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา (สถาปนาครบรอบ 27 ปี ค...

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบทุนการศึกษา 12 ท่าน คณะได้มอบทุนในงา…
2

มอบทุนการศึกษา และมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาโครงการ...

งานสถาปนาครบรอบ 27 ปี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วัน…
HY0A0224

เสวนาศิษย์เก่ามืออาชีพ เล่าจากตัวจริง…ประสบก...

งานสถาปนาครบรอบ 27 ปี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วัน…
14448768_1049174461861870_4907153865198661040_n

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป (สถาปนาครบรอบ 27 ปี ...

งานสถาปนาครบรอบ 27 ปี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วัน…